Domov pro seniory

Domov pro seniory je služba pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje 24 hodinovou péči.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba prostřednictvím svých služeb poskytovaných terénní formou chce umožnit seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením prožít důstojně život ve svém přirozeném domácím prostředím.

Denní stacionář

Denní stacionář je vhodnou alternativou domácího prostředí pro seniory, kteří nemohou nebo nechtějí být doma sami.