Domov pro seniory

Domov pro seniory je služba pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje 24 hodinovou péči.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba prostřednictvím svých služeb poskytovaných terénní formou chce umožnit seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením prožít důstojně život ve svém přirozeném domácím prostředím.

Denní stacionář

Denní stacionář je vhodnou alternativou domácího prostředí pro seniory a dospělé osoby se zdravotním postižením, kteří nemohou nebo nechtějí být doma sami.

Aktuality

08.12. Aktuality