Podávání žádostí do DpS

Z důvodu platnosti GDPR se od 25.5.2018 vyplněné žádosti o umístění do Domova pro seniory podávají osobně nebo poštou k rukám MUDr. Kateřiny Lepeškové.