Informace o situaci v DpS

Vážení rodinní příslušníci,

dovolujeme si vás informovat, že v zařízení bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 u několika pracovníků mimo přímou péči. Vzhledem k hygienicko-epidemiologickým opatřením, která jsou v zařízení striktně dodržována již několik měsíců, nedošlo prozatím k přenosu na naše klienty. Příznaky onemocnění u klientů i zaměstnanců pečlivě sledujeme a v případě potřeby řešíme s lékařkou domova a s Krajskou hygienickou stanicí.

V průběhu týdne bude dle nařízení vlády probíhat testování (antigenními testy) u všech klientů a zaměstnanců domova.