Pravidla návštěv od 5.12.2020

Pravidla návštěv v Domově pro seniory

 

 • Dovolujeme si Vás upozornit, že v zařízení je prokázaný COVID 19, i když jsou pozitivní klienti v izolaci, je zde riziko nákazy, proto před návštěvou zvažte, zda chcete podstoupit toto riziko. NÁVŤĚVY U COVID POZITIVNÍCH, KTEŘÍ JSOU V IZOLACI JSOU ZAKÁZÁNY!!! První návštěvy budou v úterý 8.12.2020.
 • Na návštěvu může ten, který doloží doklad (originál či ověřenou kopii) o tom, že absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT- PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem. Dále ten, který v době 90 dnů přede dne návštěvy prodělal onemocnění COVID -19 a rovněž o tom doloží doklad. V našem zařízení nebudeme návštěvy testovat! Obraťte se na odběrová místa na Vysočině viz seznam odběrových míst 
 • Vstup bez doložení testování je umožněn návštěvám u těchto klientů:
 • s omezenou svéprávnosti,
 • se zdravotním postižením,
 • pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální izolace,
 • v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění (paliativní péče).
 • K návštěvě se již není nutné objednávat telefonicky.
 • Návštěvy budou probíhat pouze ve dnech ÚTERÝ, ČTVRTEK a SOBOTA v čase od 13:00-15:00 (včetně, tzn. v tento čas je nutné opustit zařízení). Počet návštěvníků je omezen na 2 osoby k 1 klientovi. Maximální délka návštěvy není stanovena, ale návštěvy končí v 15:00 a v tuto dobu je nutné zařízení opustit.
 • Vstup do budovy je možný pouze hlavním vchodem od parkoviště.
 • Recepce povede evidenci návštěv, bezinfekčnost.
 • Návštěvníkovi bude změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, při teplotě vyšší než 37,5 °C nebude do zařízení vpuštěn.
 • Návštěvník si s sebou přinese respirátor a jednorázové rukavice, ochranné pomůcky nebude snímat po celou dobu návštěvy.
 • Dále bude návštěvník požádán o dezinfekci rukou před vstupem do budovy a z budovy.

V případě změny v epidemiologické situaci, mohou být pravidla návštěv změněna a aktualizována, budeme Vás informovat.

Děkujeme Vám za pochopení.

Mgr. Kateřina Klementová, DiS.

ředitelka Sociálního centra města Světlá nad Sázavou