Pravidla návštěv

Pravidla návštěv v Domově pro seniory  dle usnesení vlády České republiky ze dne 28.1.2021 č.80

 

Na návštěvu může ten, který doloží doklad (originál či ověřenou kopii) o tom, že absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT- PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem. Dále ten, který v době 90 dnů přede dne návštěvy prodělal onemocnění COVID -19 a rovněž o tom doloží doklad. V našem zařízení nebudeme návštěvy testovat! Obraťte se na odběrová místa na Vysočině viz seznam odběrových míst https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

  • Vstup bez doložení testování je umožněn návštěvám u těchto klientů:

 

  • v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění (paliativní péče)

K návštěvě se již není nutné objednávat telefonicky.

  • Návštěvy budou probíhat pouze ve dnech ÚTERÝ, ČTVRTEK a SOBOTA v čase od 13:00-15:00 (včetně, tzn. v tento čas je nutné opustit zařízení). Počet návštěvníků je omezen na max. 2 osoby k 1 klientovi. Maximální délka návštěvy není stanovena, ale návštěvy končí v 15:00 a v tuto dobu je nutné zařízení opustit.
  • Vstup do budovy je možný pouze hlavním vchodem od parkoviště.
  • Recepce povede evidenci návštěv, bezinfekčnost.
  • Návštěvníkovi bude změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, při teplotě vyšší než 37,5 °C nebude do zařízení vpuštěn.
  • Návštěvník si s sebou přinese respirátor a jednorázové rukavice, ochranné pomůcky nebude snímat po celou dobu návštěvy.
  • Dále bude návštěvník požádán o dezinfekci rukou před vstupem do budovy a z budovy.

V případě změny v epidemiologické situaci, mohou být pravidla návštěv změněna a aktualizována, budeme Vás informovat.

        Děkujeme Vám za pochopení

Mgr. Kateřina Klementová, DiS.