Pravidla návštěv

Pravidla návštěv v Domově pro seniory  dle usnesení vlády České republiky ze dne 18.3.2021 č.297

 

Na návštěvu může ten, který doloží doklad (originál či ověřenou kopii) o tom, že absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT- PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem. Dále ten, který v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID -19 a rovněž o tom doloží doklad. Na návštěvu mohou také osoby, které se prokáží certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo taktéž nejméně 14 dnů a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID -19. V našem zařízení nebudeme návštěvy testovat! Obraťte se na odběrová místa na Vysočině viz seznam odběrových míst https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

  • Vstup bez doložení testování je umožněn návštěvám u těchto klientů:
  • v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění (paliativní péče)

K návštěvě se již není nutné objednávat telefonicky.

  • Návštěvy budou probíhat pouze ve dnech ÚTERÝ a ČTVRTEK  v čase od 13:00-15:30 (včetně, tzn. v tento čas je nutné opustit zařízení). V SOBOTU v čase od 9 do 16 hodin. Počet návštěvníků je omezen na max. 2 osoby k 1 klientovi. Maximální délka návštěvy není stanovena, ale návštěvy končí ve všední den v 15:3  a v sobotu v 16 hodin, v tuto dobu je nutné zařízení opustit!!!!
  • Vstup do budovy je možný pouze hlavním vchodem od parkoviště.
  • Recepce povede evidenci návštěv, bezinfekčnost.
  • Návštěvníkovi bude změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, při teplotě vyšší než 37,5 °C nebude do zařízení vpuštěn.
  • Návštěvník si s sebou přinese respirátor a jednorázové rukavice, ochranné pomůcky nebude snímat po celou dobu návštěvy.
  • Dále bude návštěvník požádán o dezinfekci rukou před vstupem do budovy a z budovy.

V případě změny v epidemiologické situaci, mohou být pravidla návštěv změněna a aktualizována, budeme Vás informovat.

        Děkujeme Vám za pochopení

Mgr. Kateřina Klementová, DiS.