Pravidla návštěv od 9.7.2021

Pravidla návštěv v Domově pro seniory

V našem zařízení nebudeme návštěvy testovat! Obraťte se, prosím na odběrová místa na Vysočině viz seznam odběrových míst.

Na návštěvu můžete, pokud:
1. Doložíte doklad o tom, že jste absolvovali před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem (7 dní) nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 (72 hodin) s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením, zaměstnavatelem nebo praktickým lékařem nebo sms zaslaný odběrovým místem a prokážete se občanským průkazem
2. na místě si provedete samostest
3. Byli jste očkováni proti onemocnění COVID-19 a doložíte:
certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů (případně první u jednodávkového schématu), přičemž nejevíte příznaky onemocnění.
4. Prodělali jste laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19, uplynula doba izolace podle platného mimořádné opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a o tomto doložíte doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS a prokážete se občanským průkazem
Vstup bez doložení testování je umožněn návštěvám u těchto klientů:
v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění (paliativní péče).
Návštěvy budou probíhat pouze ve dnech ÚTERÝ, ČTVRTEK v čase od 9-11 hodin a od 13:00-15:30 hodin. V SOBOTU v čase od 9:00-16:00 hodin (včetně, tzn. v tento čas je nutné opustit zařízení). Maximální délka návštěvy není stanovena, ale návštěvy končí ve všední den v 11:00 a 15:30 a v sobotu v 16:00 hodin, v tuto dobu je nutné zařízení opustit.

Vstup do budovy je možný pouze hlavním vchodem od parkoviště.
Recepce povede evidenci návštěv, bezinfekčnost.
Návštěvníkovi bude změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, při teplotě vyšší než 37,5 °C nebude do zařízení vpuštěn.
Návštěvník si s sebou přinese respirátor, který nebude snímat po celou dobu návštěvy.
Dále bude návštěvník požádán o dezinfekci rukou před vstupem do budovy a z budovy.

V případě změny v epidemiologické situaci, mohou být pravidla návštěv změněna a aktualizována, budeme Vás informovat.

Děkujeme Vám za pochopení.

Mgr. Kateřina Klementová, DiS

ředitelka Domova pro seniory Sociálního centra města Světlá nad Sázavou