Pravidla návštěv od 22.11.2021

Pravidla návštěv v Domově pro seniory

 V našem zařízení nebudeme návštěvy testovat! Obraťte se, prosím na odběrová místa na Vysočině.

 • Na návštěvu můžete, pokud:
 1. Doložíte doklad o tom, že jste absolvovali před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem (3 denní) nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 (24 hodin) s negativním výsledkem.
 2. Byli jste očkováni proti onemocnění COVID-19 a doložíte:
 • očkovací certifikát MZČR o ukončeném očkování proti onemocnění Covid-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů (případně první u jednodávkového schématu), přičemž nejevíte příznaky onemocnění.
 • Prodělali jste laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19, uplynula doba izolace podle platného mimořádné opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 • Vstup bez doložení testování je umožněn návštěvám u těchto klientů

v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění (paliativní péče).

 • Návštěvy probíhají pouze ve dnech ÚTERÝ, ČTVRTEK v čase od 9-11 hodin a od 13:00-15:30 hodin. V SOBOTU v čase od 9:00-16:00 hodin (včetně, tzn. v tento čas je nutné opustit zařízení). Maximální délka návštěvy není stanovena, ale návštěvy končí ve všední den v 11:00 a 15:30 a v sobotu v 16:00 hodin, v tuto dobu je nutné zařízení opustit.
 • Vstup do budovy je možný pouze hlavním vchodem od parkoviště!!!!
 • Recepce povede evidenci návštěv, bezinfekčnost.
 • Návštěvníkovi bude změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, při teplotě vyšší než 37,5 °C nebude do zařízení vpuštěn.
 • Návštěvník si s sebou přinese respirátor, který nebude snímat po celou dobu návštěvy.
 • Dále bude návštěvník požádán o dezinfekci rukou před vstupem do budovy a z budovy.
 • V případě změny v epidemiologické situaci, mohou být pravidla návštěv změněna a aktualizována, budeme Vás informovat.
 • Děkujeme Vám za pochopení

Mgr. Kateřina Klementová, DiS

ředitelka Sociálního centra města Světlá n.S.