Jak lze o službu zažádat

 

Osobně

v kanceláři sociální pracovnice na adrese:

 

Dům s pečovatelskou službou

U Rybníčků 1044

582 91 Světlá nad Sázavou

 

Telefonicky

569 452 114     pevná linka DS

603 871 088     Plešerová Denisa, vedoucí pracovník

734 383 511     Ing. Bc. Kukáková Romana, sociální pracovník

730 871 330     mobilní linky DS

722 203 157

   pracovnice DS: Lenka Horní

  Markéta Kopicová

                                    Vladimíra Paďourková

 

Písemně

na adresu kanceláře sociální pracovnice (viz výše)

 

Elektronicky

na mail: pleserova@scsvetla.cz

dennistacionar@scsvetla.cz

 

Kdo může žádat

  • zájemce o službu DS
  • rodinný příslušník
  • zákonný zástupce (opatrovník)
  • lékař
  • fyzická osoba zastupující zájem zájemce (např. soused)