Jaké služby poskytujeme

 

Základní poskytované činnosti

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (nachystání oblečení, oblékání a svlékání oděvu,  zapínání a rozepínání knoflíků, háčků a zipů, obouvání a zavazování obuvi)
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (pomoc při zvedání, pomoc a podpora uživatele při přesunu z vozíku na židli, WC, v koupelně)
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (doprovod uživatele po stacionáři a přilehlých prostorách nebo do jídelny formou přímého doprovodu – uživatel se pracovníka drží, nebo nepřímého doprovodu – pracovník pokyny směruje uživatele, otevírá a zavírá dveře, přesun pomocí vozíku)
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití (donesení jídla ke stolu, nakrájení na sousta, namazání pečiva, příprava kávy a čaje, nalití a podání nápoje, podle potřeby omytí rukou nebo úst, pomoc s očištěním zubní náhrady, uklizení a umytí použitého nádobí)

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny (asistence při umývání nebo sprchování)
 • pomoc při použití WC (pomoc při stažení kalhot a prádla, odstranění pleny nebo plenkových kalhot, přidržení klienta při usedání na mísu, otření po vykonané potřebě, pomoc při vstávání, vložení pleny, nebo nasazení plenkových kalhotek, oblečení prádla a kalhot, u použití hygienického křesla vynesení, umytí a dezinfekce nádoby)

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  (obědy jsou dováženy z vývařovny Domova pro seniory, jídelníček je sestavován ve spolupráci s dietní sestrou, k dispozici jsou tyto druhy diet:
  D3 – běžná strava, D4 – šetřící, D9 – diabetická, D4/D9 – šetřící diabetická)

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (tréninky paměti, výtvarné techniky, ruční práce, vaření a pečení, hraní her a kvízů)

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob (komunikace s rodinou, domlouvání spolupráce, doprovod na výstavy a jiné akce pořádané v Domově pro seniory, pobyt ve společnosti vrstevníků, vzpomínková vyprávění, možnost poslechu rozhlasu, televize, procházky po městě nebo přilehlé zahradě, zprostředkování veřejně dostupných služeb)

 

Sociálně terapeutické činnosti:

 • činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování (společenské kolektivní hry, společné vycházky v areálu DPS, oslavy svátků a narozenin, sportovní  dny,  opékání buřtů, Rej čarodějnic,  oslava Vánoc, Velikonoc)

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (pomoc a podpora při vyřizování a obstarávání osobních záležitostí uživatele)

 

 

Fakultativní služby

 

 • doprava uživatele do/z Denního stacionáře ve městě, vč. základní přípravy uživatele na cestu
 • doprava uživatele do/z Denního stacionáře mimo město, vč. základní přípravy uživatele na cestu
 • doprava dle požadavku uživatele DS
 • dohled nad požitím léků (asistence)
 • zapůjčení přístroje na měření TK, pulsu
 • kopírování