Veřejný závazek

Posláním domova pro seniory Sociálního centra města Světlá nad Sázavou je zajistit klientům bydlení, stravování, úklid, praní prádla, aktivizační činnosti, sociálně-poradenské činnosti a zdravotně-ošetřovatelské služby. Prostřednictvím těchto služeb chce SC zajistit klientům důstojný život s podporou k samostatnosti a udržení soběstačnosti v co největší možné míře. Posláním domova pro seniory je i začleňování klientů do společnosti a pomoc jim při udržování rodinných a společenských kontaktů.

Službu neposkytujeme osobám:

  • z důvodu nedostatečné kapacity DpS
  • kteří nejsou cílovou skupinou DpS
  • s nutností nepřetržité lékařské péče
  • jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci
  • v případě nedoporučení ústavního lékaře
  • které žádají o poskytnutí sociální služby a Poskytovatel jim vypověděl v době kratší 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Naše služby jsou určeny i pro seniory, kteří trpí různým typem demence či Alzheimerovou chorobu. Podmínkou u těchto onemocnění je, že senior nesmí mít tendence odcházet neboť jsme otevřené zařízení. V našem domově nemáme uzavřené oddělení pro výše uvedené seniory.