Cílová skupina DpS

Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost  z důvodu věku nebo jejichž zdravotní situace vyžaduje pravidelnou celodenní pomoc jiné fyzické osoby.