Jak lze o službu zažádat

Žádost o umístění do domova pro seniory je možno vyzvednout si buď osobně v kanceláři sociálních pracovnic nebo na našich stránkách v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ. Vyplněnou žádost je nutno osobně nebo poštou doručit na adresu Domov pro seniory Sociálního města Světlá nad Sázavou, Na Bradle 1113, 58291 Světlá nad Sázavou.

Je možno a zároveň to i zájemcům o službu doporučujeme, naše zařízení navštívit osobně a prohlédnout si interiér domova. Návštěvu je vhodné si domluvit předem se sociální pracovnici viz. kontakty.

Veškeré žádosti Zájemců zařazených do seznamu uchazečů jsou rozděleny do dvou skupin, a to na Zájemce, kteří si přejí nastoupit v co nejbližší době a na Zájemce, kteří si nepřejí nastoupit v co nejbližší době – mají podanou žádost do budoucna pro případ zhoršení jejich zdravotního stavu.

Kritéria, podle kterých je žádost posuzována:

1) zdravotní stav žadatele

2) zázemí žadatele (zda má rodinu, která mu může alespoň částečně pomoci)

3) současný pobyt žadatele (zda je v domácím prostředí, v LDN, ve zdravotnickém zařízení či v jiném domově pro seniory)

4) datum podání žádosti

Vzhledem k tomu, že evidujeme 330 žádostí, je nutné vzít v úvahu, že čekací doba na umístění v Domově pro seniory se pohybuje v řádech měsíců spíše let.