O nás

about

Zřizovatelem příspěvkové organizace Sociální centrum města Světlá nad Sázavou je město Světlá nad Sázavou. Hlavní činností je poskytování sociálních služeb pro seniory a klienty se zdravotním postižením.

Poskytujeme tyto sociální služby: pobytové (domov pro seniory), ambulantní (denní stacionář) a terénní (pečovatelská služba).

„Staří je součástí našeho života. Občas přemýšlíme, jak a s kým bychom ho chtěli strávit. Nebo spíš nechtěli.“∗ Naším cílem je poskytovat službu tak, aby byla zajištěna kvalitní péče a důstojnost našich klientů. Zároveň chceme v co nejvyšší možné míře podporovat stávající soběstačnost klientů v souladu s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

Sociální centrum města Světlá nad Sázavou poskytujeme pobytové služby 115 klientům, kapacita pečovatelské služby je 160 klientů a kapacita denního stacionáře je  10 klientů.

V roce 1949 byl v obci Smrčná založen dřevěný penzion pro staré občany. Po požáru v roce 1955 byl objekt přestavěn na zděný dům. V domově důchodců žilo původně 60 klientů v průměrném věku 82 let. O klienty se staral 26-ti členný personál. O domov důchodců se v restituci přihlásil původní majitel, a tak se město Světlá nad Sázavou rozhodlo zřídit nový domov důchodců s kapacitou 80 lůžek. Stavba nového domova byla započata v roce 1997 a  náklady na výstavbu dosáhly výšky 122 miliónu korun. Stavba byla plně hrazena ze státních dotací. Dne 1.9.2000 se 60 klientů starého domova důchodců včetně personálu slavnostně přestěhovalo do nového objektu. K 26-ti člennému personálu přibylo dalších 12 zaměstnanců a počet klientů se rozšířil na 80. V lednu 2004 byl Domov důchodců Světlá spojen s Domem pečovatelské služby a tímto spojením vznikl oficiální název těchto dvou zařízení  Sociální centrum města Světlá nad Sázavou.

 

∗VENGLÁŘOVÁ, Martina. Problematické situace v péči o seniory.Vydání 1.Havlíčkův Brod: Grada, 2007, 96 s. ISBN 978-80-247-2170-5