Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je registrovaná sociální služba poskytovaná příspěvkovou organizací Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, jejímž zřizovatelem je Město Světlá nad Sázavou.

 

Poskytování sociálních služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Pečovatelskou službu poskytujeme občanům na území města Světlá nad Sázavou a mikroregionu Světelska.

 

Zajišťujeme péči terénní a ambulantní.

Terénní péče je zajišťována přímo v domácnostech uživatelů. Ambulantní služba je poskytovaná ve Středisku osobní hygieny na adrese: U Rybníčků 1044, 582 91 Světlá nad Sázavou.

 

Provozní doba

= předem dojednaná nezbytná péče a asistence u klienta – v pracovních dnech od 6.00 – 19.00 hod.

 

Základní pracovní doba

v pracovních dnech od 6.30 – 15.30 hod.

 

 

Pečovatelská služba Sociálního centra města Světlá nad Sázavou je pomáhající organizací založená na principech profesionality, respektu k jedinečnosti každé osoby, důstojného a partnerského přístupu s ohledem na práva člověka.