Dům s pečovatelskou službou (DPS)

je nájemní dům s byty zvláštního určení (dle §2300 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů).

 

Byty zvláštního určení jsou určeny pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří ke svému samostatnému, bezpečnému a důstojnému životu potřebují pomoc druhé osoby, nebo jejichž bytové podmínky právě tento samostatný, bezpečný a důstojný život neumožňují.

 

O umístění občana do DPS rozhoduje, na základě doporučení Komise sociální, zdravotní a pro výběr obyvatel do DpS, Rada města Světlá nad Sázavou.

 

Nájemci v DPS hradí nájem a služby spojené s bydlením (spotřeba tepla a elektrické energie v bytě a společných prostorách, spotřeba vody, úklid společných prostor, revize výtahů, odpad).

Nový nájemce se stěhuje do bytu se svým nábytkem.

 

Pečovatelská služba je v DPS zajišťována stejným způsobem jako v kterékoliv jiné domácnosti, tj. v pracovní dny od 6.30 do 19.00 hodin, a to na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociálních služeb.

DPS  NENÍ  zařízením sociálních služeb se 24hodinovou péčí.

 

Přijímání žádostí o umístění do Domu s pečovatelskou službou:

MěÚ Světlá nad Sázavou

odbor školství, kultury a sociálních věcí

2. patro, kancelář č. 307

nám. Trčků z Lípy 18

582 01 Světlá nad Sázavou

 

Kontaktní osoba:

Bc. Jana Cípová, tel.: 569 496 690