Jak lze o službu zažádat

 

Osobně

v kanceláři vedoucího pracovníka na adrese:

 

Dům s pečovatelskou službou

U Rybníčků 1044

582 91 Světlá nad Sázavou

 

Telefonicky

569 452 775     pevná linka

603 871 088     Plešerová Denisa, vedoucí PS

734 383 511     Ing. Bc. Kukáková Romana, sociální pracovnice

728 367 679     Stojanová Monika, koordinátor PS

 

Písemně

na adresu kanceláře vedoucího pracovníka (viz výše)

 

Elektronicky

na mail: pleserova@scsvetla.cz

kukakova@scsvetla.cz

 

Kdo může žádat

  • zájemce o službu PS
  • rodinný příslušník
  • zákonný zástupce (opatrovník)
  • lékař
  • fyzická osoba zastupující zájem zájemce (např. soused)