Jak lze o službu zažádat

 

Osobně

v kanceláři sociální pracovnice na adrese:

 

Dům s pečovatelskou službou

U Rybníčků 1044

582 91 Světlá nad Sázavou

 

Telefonicky

569 452 775     pevná linka

734 383 511     Mgr. Markéta Dvořáková, sociální pracovnice PS

603 871 088     Marie Prchalová, koordinátor PS

 

Písemně

na adresu kanceláře sociální pracovnice (viz výše)

 

Elektronicky

na mail: dvorakova@scsvetla.cz

prchalova@scsvetla.cz

 

Kdo může žádat

  • zájemce o službu PS
  • rodinný příslušník
  • zákonný zástupce (opatrovník)
  • lékař
  • fyzická osoba zastupující zájem zájemce (např. soused)