Veřejný závazek

 

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytovat přiměřenou míru pomoci klientům tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Prostřednictvím svých služeb chce pečovatelská služba podporovat vztahy s jejich rodinnými příslušníky a přáteli a napomáhat tak v jejich sociálním začleňování.

 

Cíle

– poskytnout klientům přiměřenou podporu, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí

– maximální začlenění klientů do společnosti

– udržení maximální míry nezávislosti a samostatnosti klienta

 

Cílová skupina klientů

  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením

 

Pečovatelská služba neposkytuje služby:

  • osobám, které potřebují nepřetržitou 24 hodinovou péči
  • osobám s nekompenzovaným psychiatrickým onemocněním
  • osobám s prokázanou závislostí na alkoholu a jiných toxických látkách, které ve svém chování nesou prvky agresivity
  • osobám s prokázaným a neléčeným, infekčním onemocněním

 

Zásady pracovníků pečovatelské služby

– přistupovat ke všem klientům stejně bez ohledu na barvu pleti, národnosti,

   náboženského vyznání, politického přesvědčení,  sexuální orientace,

   bez ohledu na to, jak se klient podílí na životě celé společnosti

– poskytovat všem klientům přiměřenou míru podpory a pomoci

– uplatňovat rovný přístup ke všem klientům

– zachovat svobodné rozhodnutí klienta, respektovat jeho individuální potřeby

– upevňovat sebevědomí klientů

– jednat trpělivě, vřele, srdečně

– zvyšovat profesionalitu služeb

– podporovat návaznosti na další dostupné zdroje a spolupráci s rodinou

– týmová spolupráce