Jaké služby poskytujeme

 

Pravidla poskytování základních činností

Rozsah poskytovaných základních úkonů pečovatelské služby je dán platnou legislativou – zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výše úhrady za poskytované služby je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., a je stanovena v Ceníku služeb PS.

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití

(nakrájení na sousta, ohřátí stravy, uvaření nápojů, přendání jídla z jídlonosiče na talíř, nalití nápoje, úklid stolu a nádobí po jídle, případně krmení uživatele)

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

(nachystání oblečení, oblékání a svlékání oděvu, obouvání a zavazování obuvi, nasazování a upínání protéz, kýlních pásů, asistence při bandážování dolních končetin, navlečení elastických punčoch, apod.)

 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pochybu ve vnitřním prostoru

(doprovod uživatele po bytě nebo domě formou přímého doprovodu – uživatel se pracovníka drží; nebo nepřímého doprovodu – pracovník pokyny směruje uživatele, otevírá a zavírá dveře)

 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

(u částečně imobilního uživatele pomoc při zvedání, přistavení vozíku, přidržení při přesedání na vozík; u plně imobilního uživatele pouze s pomocí druhé osoby – příbuzný, druhý pracovník)

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti klienta

(u ležících uživatelů koupel na lůžku, u mobilních uživatelů v koupelně dle jeho možností – vana, sprchový kout, u umyvadla)

 • pomoc při úkonech osobní hygieny ve Středisku osobní hygieny (SOH)

(Středisko osobní hygieny se nachází v přízemí budovy Domu s pečovatelskou službou na adrese U Rybníčků 1044, Světlá nad Sázavou; uživatel si dochází sám nebo pečovatelská služba zajistí dopravu služebním vozem)

 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty

(za tento úkon je považováno zkrácení nehtů běžně dostupnými nůžkami na stříhání nehtů a případné zapilování běžným nehtovým pilníkem, umytí vlasů, vysušení ručníkem, fénem a učesání)

v případě potřeby odborného zásahu pomůže poskytovatel zprostředkovat kontakt na profesionální pedikérky nebo lékařské ošetření

 • pomoc při použití WC včetně aplikace inkontinentních pomůcek

(doprovod na WC, pomoc při svlékání a oblékání, nasazení inkontinenční pomůcky, přidržení uživatele při usedání na mísu nebo vstávání; při použití toaletního křesla vynesení, umytí a dezinfekce nádoby, manipulace s podložní mísou)

 

Poskytnutí stravy:

 • dovoz, donáška jídla

(úkon zahrnuje nejen dovoz samotný , ale i zapůjčení jídlonosičů a termoobalů, manipulaci s jídlonosiči a termoobaly, pravidelná hygiena jídlonosičů a termoobalů)

 • pomoc při přípravě jídla a pití

(uživatel si připravuje jídlo a pití sám ve vlastní domácnosti, z vlastních surovin; pracovník PS asistuje a vypomáhá při činnostech, které uživatel sám nezvládá)

 • příprava a podání jídla a pití

(pracovník PS sám chystá – vaří jídlo ze surovin uživatele v jeho domácnosti za použití jeho nádobí a zařízení; jídlo servíruje uživateli, případně jej krmí)

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba v domácnosti

(běžný úklid zahrnuje úkony – vysávání, zametání, vytírání, utírání prachu, vynesení odpadků, žehlení prádla a jeho úklid do skříně, převlečení ložního prádla, mytí, utření a úklid nádobí, zalití květin, úklid sociálního zařízení; běžný úklid je prováděn v místnostech, které uživatel nejvíce používá – kuchyň, jeden pokoj, koupelna, WC, předsíň)

 • údržba domácích spotřebičů

(mytí a čištění sporáku, lednice – i odmražení, mikrovlnné trouby, varné konvice, výměna sáčků ve vysavači)

 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

(poskytuje se pouze uživatelům využívající pravidelný běžný úklid domácnosti; zahrnuje tyto úkony – mytí kuchyňské linky, mytí dveří, osvětlení, mytí oken, nábytku, manipulace se záclonami, mytí radiátorů)

v případě potřeby úklidu po malířských nebo stavebních pracích pomůže poskytovatel zprostředkovat kontakt na profesionální úklidovou službu

 • topení v kamnech, donáška vody

(topení v kamnech v sobě zahrnuje donášku a přípravu topiva, vynesení popela, vyčištění kamen; donáška vody je poskytována uživatelům, kteří nemají v domácnosti rozvod vody)

 • běžné nákupy a pochůzky

nákup: zahrnuje nákup základních potravin k běžné spotřebě (pečivo, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, uzeniny); je prováděn v 1 prodejně

pochůzky: vyzvednutí receptu u lékaře, vyzvednutí léků v lékárně, pochůzka na poštu, do knihovny, do banky, na úřad

 • velký nákup

(nákup celých balení vody, mléka, ošacení, malých domácích spotřebičů; je prováděn ve více obchodech)

 • praní a žehlení osobního či ložního prádla a jeho drobné opravy

(úkon je prováděn v prádelně a sušárně pečovatelské služby; do úkonu drobné opravy prádla je zahrnuto přišití knoflíku, poutka, ramínka, apod.)

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

(úkon zahrnuje doprovod uživatele k lékaři, na úřad, poštu, do banky, do obchodu)

 

Fakultativní úkony

Fakultativní úkony jsou poskytovány pouze osobám, které mají s poskytovatelem sociálních služeb uzavřenou smlouvu na základní činnosti.

Výše úhrady za fakultativní úkony je stanovena v souladu s § 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je stanovena v Ceníku služeb PS.

 

 • dohled nad požitím léků

(pracovník PS upozorní uživatele, aby si vzal již připravené léky, případně asistuje při otevření dávkovače nebo dohlédne, aby si uživatel vzal správné léky dle rozpisu, na přání uživatele podá nápoj na zapití; pracovníci PS sami léky nepřipravují, pouze dohlíží)

 • doprava uživatele vozidly PS

(uživatelé jsou převáženi služebními vozy pečovatelské služby pověřenými pracovníky; převáženi jsou pouze uživatelé služeb, ne rodinný příslušník)

 • asistence při orientačním měření TK, pulsu

(pracovník PS asistuje při manipulaci s tlakoměrem)

 • jídelní lístek
 • administrativní úkony (např. vyplnění žádosti o příspěvek na péči, žádosti do domova pro seniory)